September 2024

2024 staat in het teken van de 80-jarige bevrijding van Valkenswaard en Waalre. Niet alleen deze gemeentes maar ook vele andere gemeentes in Nederland zijn in september 1944 bevrijd tijdens Market Garden. Het zal door delen van Nederland daarom ook uitgebreid gevierd worden. Wij zijn als stichting al lange tijd drukdoende om verschillende projecten op poten te zetten om september 2024 te vullen met vele mooie herinneringen. Hieronder leest u in grote lijnen wat we op aan het zetten zijn en wanneer dit plaats zal vinden.

 

Expositie in de Hofnar

Van 14 tot en met 21 september zal er door de stichting in de leeszaal van de bibliotheek een expositie (pop-up museum) verzorgd worden. Deze expositie is gratis te bezoeken. De expositie zal door de stichting opgezet worden maar bevat ook voorwerpen uit verzamelingen van verzamelaars uit de buurt. We proberen het hele oorlogsverhaal uit te beelden en daardoor een algemene indruk van de oorlog te geven. Heeft u nog voorwerpen uit de oorlog die te maken hebben met Valkenswaard, Aalst of Waalre en zou u die graag een week lang in de expositie willen tentoonstellen? Neem dan contact met ons op! De openingstijden van de expositie moeten nog bepaald worden en zullen in de toekomst bekend gemaakt worden.

Bevrijdingsconcert 14 september

Op zaterdag 14 september is er op de markt van Valkenswaard een bevrijdingsconcert, er zal muziek gespeeld worden door de Koninklijke Zangvereniging De Volharding van Peacemakers van Jenkins. Dit concert is toegankelijk voor iedereen en kost geen entreegeld. Bij dit concert zullen ook nabestaanden uit Engeland te gast zijn. Niet alleen het concert zal plaatsvinden op 14 september maar ook de bloemencorso zal op 14 september plaatsvinden samen met de Liberation Task Force. Een stoet van ruim 300 Historische Engelse voertuigen die zullen overnachten in Valkenswaard. Op 14 september valt er op de markt van Valkenswaard dus genoeg te zien!

Feestavond

Op maandag 16 september zal er door de stichting een avond georganiseerd worden voor nabestaanden en Engelse militairen van de Irish Guards die tijdens de oorlog Valkenswaard bevrijd hebben. Deze avond staat in het teken van herdenken en samenbrengen. We hopen dat deze avond een bijzondere mogelijkheid biedt tot verbroedering en het delen van verhalen. Er zal een diner plaatsvinden en de avond wordt muzikaal begeleid door een Big Band die muziek uit de oorlog zal spelen. Deze avond is alleen voor genodigden die door de stichting worden uitgenodigd.

Herdenking op de begraafplaats

Op 17 september is het precies 80 jaar geleden dat Valkenswaard bevrijd door Engelse militairen van de Irish Guards. Dit zal op de militaire begraafplaats dan ook uitgebreid herdacht worden. Er zullen meerdere mensen komen spreken waaronder ook nabestaanden van de militairen die begraven liggen op de begraafplaats. Ook zullen er militairen van de Irish Guards aanwezig zijn. De tijden van de herdenking moeten nog vastgesteld worden en die zullen wij in de toekomst zeker met u communiceren. Iedereen is bij deze herdenking welkom en we hopen u daar graag in grote getalen te zien.

Bevrijdingsconcert 17 september

Op 17 september zal er nog een bevrijdingsconcert op de markt plaatsvinden. Hier zullen ditmaal 3 harmonieorkesten muziek spelen. Ook bij dit concert zullen nabestaanden en militairen van de Irish Guards aanwezig zijn. Het concert zal om 20:00 beginnen en duurt de rest van de avond. Iedereen is hier welkom en het kost geen entree! We zien u graag daar!

Lopende projecten

Verder zijn er nog enkele projecten waar we als stichting mee bezig zijn. We willen de 80-jarige bevrijding niet zomaar voorbij laten gaan en willen zoveel mogelijk mensen informeren en boeien over de lokale oorlogsgeschiedenis. Hieronder staan de projecten waar we mee bezig zijn om zoveel mogelijk mensen te boeien.

 

Vos en Valkenswaard24

We werken al een langere tijd samen met de VOS en Valkenswaard24. We proberen via deze kanalen zoveel mogelijk mensen te bereiken doormiddel van interessante informatie over de Oorlog in de gemeentes Valkenswaard en Waalre. Dit doen we samen door video’s en artikelen uit te brengen. Onze taak hierin is het aanleveren van kloppende en boeiende informatie. We zijn erg dankbaar dat we samen mogen werken met zowel de VOS als Valkenswaard24, het bied voor ons een mooie mogelijkheid om de verhalen over de oorlog te kunnen verspreiden.

Scholenproject

We vinden het als stichting erg belangrijk om vooral de jeugd te betrekken in de lokale oorlogsgeschiedenis, niet alleen zijn zij degene die het verhaal voor komende generaties moeten waarborgen, maar ook is het erg belangrijk om te weten wat er zich binnen eigen woonplaats heeft afgespeeld tijdens de oorlog. Als stichting werken we daarom ook maar al te graag samen met scholen. We zijn in gesprek met het Were Di te Valkenswaard om te kijken of we samen een mooie samenwerking kunnen neerzetten. Het doel is hierin om de leerling zelf op onderzoek uit te laten gaan en binnen lessen op school zoveel mogelijk aandacht te besteden aan de 80-jarige bevrijding. Niet alleen middelbare scholen zijn voor ons belangrijk, ook basisscholen zijn voor ons zeer belangrijk. We hopen dan ook nog samenwerkingen op te kunnen zetten met basisscholen in Valkenswaard, Aalst of Waalre.

Filmproject

Digitalisering is een thema dat al jaren steeds belangrijker wordt en daar willen wij als stichting graag op aansluiten. Het filmproject sluit in onze ogen goed aan op de digitalisering, we gaan allerlei korte video’s maken over verschillende onderwerpen. Dit kan verschillen van plekken waar belangrijke gebeurtenissen hebben plaatsgevonden, toen en nu vergelijkingen of plekken waar nog steeds sporen uit de oorlog zichtbaar zijn. De video’s zullen kort en bondig zijn zodat het voor iedereen aantrekkelijk is om te kijken. De serie van video’s zullen zichtbaar zijn op onze website en zullen tijdens de expositie in de Hofnar ook worden weergegeven. We hopen hiermee een brede groep aan te spreken en het ook voor de jeugd aantrekkelijker te maken om te leren over de lokale geschiedenis.

Expositie in de Hofnar 2019
Schoolopdracht op het Were Di
Expositie in de Hofnar 2019
Militaire voertuigen op de markt te Valkenswaard
error: Content is protected !!