Naam: Henricus Jacobus Feijen

Geboorte datum:            27-12-1916
Geboorte plaats:             Valkenswaard

Sterfdatum:                      22-09-1944
Plaats van overlijden:    Eindhoven (Binnenziekenhuis)

Henricus woonde aan de Luikerweg 22, waar hij achter het pand een bakkerij had. Hij werkte hier samen met zijn knecht dhr. Dirckx. De bakkerij had geen winkel waardoor het brood vanuit hier uitgevent werd met een bakkersfiets.

Toen de Britten op 10 september 1944 de brug over het Maas-Schelde kanaal bij Lommel veroverd hadden stonden ze aan de grens om hun op mars naar het noorden voor te bereiden. Hierbij vielen in de dagen voorafgaand aan de uitbraak van het Britse leger diverse granaten in de regio om de Duitsers te bestoken. Vanwege dit gevaar was de vrouw van Henricus tijdelijk ingetrokken bij haar ouders in Waalre.

Op 15 september vallen er wederom Britse granaten in Valkenswaard en deze keer ook in de omgeving van de bakkerij. Hierbij werd dhr. Dirckx wordt in zijn been geraakt en de Henricus in zijn maag. Beide worden hierop naar het ziekenhuis gebracht waar bij dhr. Dirckx zijn been werd afgezet. Henricus bezwijkt enkele dagen later aan zijn verwondingen.