Adoptieprogramma

De Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre, biedt geïnteresseerden de mogelijkheid om een graf te adopteren van een gesneuvelde bevrijder op de militaire begraafplaats Valkenswaard. Verder ziet de Stichting het beheer van het adoptieregister als één van de speerpunten van haar taken.

 

Huisregels van de Stichting

De adoptie van een graf van een gesneuvelde bevrijder op Valkenswaard War Cemetery betekent:

 

* Het bezoeken van het graf. De frequentie hiervan bepaalt de adoptant zelf.

 

* Het leggen van bloemen bij het graf op speciale dagen dan wel bij speciale gelegenheden (bijv. Nationale Dodenherdenking-4 Mei, 17 september of in de

kerstperiode). De datum is geheel vrij te bepalen door de adoptanten zelf. In verband met onderhoudswerkzaamheden is elke andere versiering dan snijbloemen ongewenst. Een herdenking kruis of poppy krans van de Royal British Legion zijn wel toegestaan.

 

De adoptanten ontvangen een certificaat waarop de bij de Stichting en de begraafplaats bekende persoonsgegevens van de bevrijder vermeld zijn.

Als tegemoetkoming voor de administratiekosten wordt jaarlijks om een bijdrage met een minimum van € 5,00 per te adopteren graf verzocht. De bijdrage kan worden overgemaakt op rekening: NL27 RABO 0116 5846 45   ten name van de Stichting Erfgoed 40-45, gemeenten Valkenswaard en Waalre.

Bent u in de gelukkige omstandigheid de Stichting met een groter bedrag te kunnen steunen dan wordt dit met buitengewone dankbaarheid aanvaard. Daarnaast zijn giften van particulieren, ondernemers en bedrijven meer dan welkom.

 

Het Stichtingsbestuur bestaat overigens uitsluitend uit vrijwilligers en zo kunnen de gehele inkomsten worden besteed aan zaken, zoals bloemleggingen, onderzoek en de ontvangst van familieleden.

 

De Stichting verzoekt de adoptanten om het secretariaat op de hoogte te houden van alle wijzigingen die voor het actueel houden van het adoptieregister van belang zijn. Gedacht wordt hierbij onder meer aan adreswijzigingen of berichten van overlijden. Ouders die hun adoptie doorgeven aan kinderen worden verzocht daar eveneens mededeling van te doen aan de Stichting.

Momenteel zijn alle 222 graven geadopteerd. U kunt zich nog wel aanmelden voor de wachtlijst. Zodra iemand zijn adoptie beëindigd, wordt de adoptie doorgegeven aan de eerst volgende van die lijst. 

Meer informatie? mail ons: info@valkenswaardwarcemetery.nl

De Commonwealth War Graves Commission is de organisatie die verantwoordelijk is voor de aanleg en het onderhoud van Valkenswaard War Cemetery. Hun onderhoudsploeg staat  in voor het dagelijkse onderhoud van deze begraafplaats. De bloemborders op al hun begraafplaatsen overal ter wereld zijn aangelegd volgens een welbepaald schema die gerespecteerd moet worden.

Wij moeten daarom alle adoptanten erop wijzen dat het verwijderen en aanplanten van planten en struiken ten strengste verboden is. Enkel snijbloemen of de officiële poppy kransen van de Royal British Legion worden toegelaten om op de graven te leggen. Wij vragen U om het plastic en eventuele andere afval met u mee te nemen.

Wij hopen op uw begrip en medewerking.